רשלנות רפואית - אבי לוטן - עורך דין רשלנות רפואית

  • רשלנות רפואית הינה טיפול שחורג מסטנדרט זהירות סביר של הרופא ובגינו נגרם נזק למטופל. לדוג' מתן טיפול תרופתי שגוי, מתן מידע והסבר שגוי ללקוח והתרשלות בעת הניתוח הם מקרים שכיחים של רשלנות רפואית.יש לציין שמנעד המקרים הינו רחב מאוד ואף נזקים שעשויים להיראות על פניו חריגים או נדירים ביותר, עשויים להתגלות כתוצאה של רשלנות רפואית.

    מהו קשר סיבתי?
    היסוד המשמעותי ביותר בהוכחת תביעה מסוג זה הינו הקשר הסיבתי, כלומר, הקשר הישיר בין הפגיעה לבין הנזק. הצד המתרשל משתדל לרוב להתנער מאחריות באמצעות טענות שמנתקות את הקשר הישיר בין התרשלותו (אף אם אין מחלקות שהייתה כזו) לבין הנזק. לכן, תיקי רשלנות רפואית הינם מהסבוכים בשוק עריכת הדין וכן משום שיש להבין בצורה עמוקה את ההליכים והמונחים הרפואיים, כמו גם המשפטיים.

    הפגיעה בגין רשלנות רפואית נעה במתחם של קלה עד חמורה מאוד (שיתוק לדוג') ועל כן, אפשרויות הפיצוי לנפגע גבוהות במיוחד: אבדן כושר השתכרות, כאב וסבל, עזרה סיעודית וסיוע, דיור מיוחד ועוד.

    משרדנו מייצג נפגעים מרשלנות רפואית בלבד, ורכש במשך השנים נסיון וידע מקצועי רב בתחום. לרוב, חוות דעת ממומחה בעל שם עשוייה להגביר עשרות מונים את אחוזי הצלחת התביעה, ולכן המשרד בקשר ישיר עם המומחים הרפואיים הטובים במשק. אנו פועלים במרץ רב להעניק לנפגע את הפיצוי המירבי המגיע לו, ומטרתנו העיקרית היא שיקומו המהיר של הנפגע. פנו עוד היום לייעוץ חינם.