רשלנות רפואית של הרופא המרדים

  • האחריות המוטלת על הרופא המרדים לא פחותה מזו המוטלת על הרופא המנתח. הסיכונים העולים מהליך ההרדמה אינם מועטים כלל. פגם בהליך ההרדמה עשוי להוביל לנזקים בלתי הפיכים ובמקרים מסוימים אף למוות. התרשלות הרופא המרדים עשויה להתבטא במינון התרופות הניתן, בבחירת סוג ההרדמה, בפיקוח על החולה בזמן הניתוח ובזמן ההתאוששות ועוד.

    רשלנות הרופא המרדים תיבחן על פי חוות דעת של מומחה בתחום וכאמור על פי סטנדרט "הרופא הסביר".