רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים

  • ניתוחים פלסטיים מוגדרים כניתוחי בחירה מאחר והמטופל אינו חייב לבצעם. יחד עם זאת, לעיתים קרובות ניתוחים אלו כרוכים בסיכונים רבים ובניגוד לכך מוצגים ללקוח כפשוטים לביצוע. לכן, גם בניתוחים מסוג זה, נדרשת הסכמתו המלאה בכתב של המטופל לביצוע הניתוח על כלל היבטיו והסיכונים הכרוכים בביצועו לרבות סיכויי הצלת הניתוח, תופעות הלוואי הצפויות, זמן ההתאוששות, אלטרנטיבות רפואיות העומדות בפניו וכו'. במידה והוצגה ללקוח תמונה חסר ואף שקרית בנוגע לסיכויי הצלחת הניתוח, עשוי הרופא לשאת באחריות נזיקית בגין רשלנות רפואית.

    המטופל חייב לחתום על טופס ההסכמה לביצוע הניתוח לפחות יממה לפני מועד ביצועו. במידה ולא הוסברו למטופל כלל הפרטים הרלוונטיים לביצוע הניתוח, ניתן לו מידע שגוי או נלקחה הסכמתו זמן קצר לפני הובלתו לניתוח מבלי שנתן הסכמתו מדעת, עשוי המסמך להראות כבטל.

    מתי מתגבשת רשלנות רפואית?
    על הרופא המנתח להיות בקיא במצבו הבריאותי של המטופל, להיות מודע לרגישויותיו ולהתאימם לניתוח הפלסטי שברצונו לעבור בכדי לא להעמידו בפני סיכון בלתי סביר להצלחת הניתוח. בנוסף, על הרופא להיות מוסמך לביצוע הניתוח תוך שימוש במכשור הולם וסנכרון תקין מול הצוות הרפואי (אחיות, רופא מרדים וכו'). במידה והרופא גילה חוסר מקצועיות או לקח סיכון בלתי סביר לביצוע הניתוח למרות הכרת מוגבלויותיו של הלקוח, עשוי להיות אחראי בגין רשלנות רפואית ויחויב בפיצויים.

    חשוב לציין, שאחריות הרופא כלפי המנותח נמשכת עד לתום הליך ההתאוששות וההחלמה, ארוך ככך שיהיה. הרופא מחויב לבצע בדיקות תקופתיות ואבחון תדיר של בריאות המטופל לאחר הניתוח. במידה והרופא לא מבצע אחריותו כנדרש, בטיפול במנותח בתקופת ההחלמה, במתן התרופות הנחוצות או במעקב הצמוד אחר החלמת המטופל, עלולה להיות עילת תביעה בגין רשלנות רפואית.