היעדר רישום רפואי או רישום לקוי

  • בהתאם לסעיף 17 לחוק זכויות החולה, הרופא והמוסד הרפואי בו הוא מטפל, חייבים לתעד בכתב באופן מסודר את כלל ההליך הרפואי שעבר המטופל לרבות חוות דעת הרופא ואבחון המחלה, פרטי המטופל ועברו הרפואי, תוצאות בדיקות, תלונות החולה, הוראות טיפול ועוד.

    ניהול רישום רפואי לקוי, חסר או העדר רישום רפואי עשויים להוביל לתביעה בגין רשלנות רפואית בשל הפגיעה בטיפול בחולה ובהליך הרפואי הניתן לו.

    מה עושה מטופל הזקוק לרישום הרפואי החסר בכדי להוכיח את טענתו?
    הרישומים הרפואיים הם הכלי החשוב ביותר בידיו של המטופל בעת הגשת תביעה נגד רופא ומוסד רפואי בגין רשלנות. במידה וחסר רישום בנוגע לטיפול הרפואי שקיבל המטופל (התובע), יעבור נטל ההוכחה אל הנתבעים להוכיח שלא התרשלו, וחוסר הרישום הרפואי יקשה עליהם בהוכחת חפותם.