היעדר הסכמה מדעת

 • מהי הסכמה מדעת?
  בהתאם לחוק זכויות החולה, חובתו של הרופא לוודא שמטופל יקבל החלטה באשר לטיפול רפואי הניתן לו, באופן מושכל מתוך הבנה וידע. לשם כך, מחויב הרופא, טרם ביצוע הטיפול הרפואי לחלוק עם המטופל את כלל המידע הרפואי הדרוש לו באופן מדוייק, בין אם הוא ביקש זאת ובין אם לא, כולל סיכויי הצלחה וכישלון, הסיכונים הכרוכים בטיפול, תופעות לוואי אפשריות, הליך ההחלמה וההתאוששות, אלטרנטיבות רפואיות אפשריות וכו'. כמו כן, מחויב הרופא לוודא שהמטופל אכן הבין את המידע שניתן לו.

  במידה ולא עמד רופא במחויבותו, יהיה חשוף לתביעה בגין רשלנות רפואית והחוהל עשוי להיות זכאי לפיצויים עבור נזק של פגיעה באוטונומיה.

  חתימה על מסמך המאשר את ביצוע הטיפול הרפואי, שהתקבלה בסמוך לכניסה לחדר הניתוח, ללא הפעלת שיקול דעת מעמיק בנושא, עשויה במקרים רבים לא להתקבל כהסכמה ולחשוף את הרופא לרשלנות רפואית.

  כיצד מתקבלת הסכמת החולה?
  למעט כירורגיה זעירה, כל סוג ניתוח מחייב את הסכמת החולה בכתב. בשאר הטיפולים הרפואיים, ניתן לקבל את הסכמת החולה בעל פה או בהתנהגות (תנועות גוף, הבעות וכו').

  כאשר מדובר בניתוח חירום בו לא ניתן לקבל את הסכמת החולה, יוכל הרופא במקרים מסוימים לבצע טיפול רפואי בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, אף ללא הסכמת המטופל. בנוסף, כאשר מדובר במטופל חסר יכולת להבנת פרטי המידע הרפואי הניתן לו (אדם בעל פיגור שכלי לדוגמה), או מטופל המסרב לקבל טיפול מציל חיים ללא סיבה רציונאלית, יוכל רופא לבצע בו את הטיפול אף ללא הסכמתו המפורשת, באישור וועדת האתיקה או באישור שלושה רופאים.

  אבחון המחלה
  חולה המגיע לאבחון מצבו הרפואי סומך באופן מוחלט על הרופא ועל חוות דעתו באשר לטיפול הנחוץ לו. לכן, מתוקף יחסי האמון השוררים בין מטופל לרופא, על הרופא לבצע בדיקה מקיפה ומלאה ולשלוח את המטופל לבדיקות רלוונטיות בכדי להבין את מקור התסמינים המדווחים.

  אבחון רפואי חסר או שגוי
  במצב בו נעשה אבחון שגוי, חסר או איחור באבחון של הרופא, עשויים להיגרם למטופל נזקים חמורים עקב כך, ואף להוביל למוות. מצבים אלו מהווים סיבה מרכזית ועיקרית להגשת תביעות נגד רופאים בעילת רשלנות רפואית בארץ.

  כאשר הרופא אינו מצליח לאבחן את המחלה כראוי, במידה ואינו מעניק תשומת לב ראויה לתלונות החולה או לתסמיניו המובהקים, או במידה ונעשה איחור קריטי במתן האבחון, עשוי הרופא לשאת באחריות בגין רשלנות רפואית.

  אבחון מחלות חמורות או מחלות ילדים
  משום שילדים מטבעם, מתקשים להגדיר במדויק את התסמינים המאפיינים את מחלתם, על הרופא לנקוט בזהירות יתרה ולשלוח את הילד לבדיקות הרלוונטיות למען הסר ספק באשר למצבו הבריאותי.

  בנוסף, כאשר מדובר במחלה חמורה הקשה לאבחון כגון גילוי גידול ממאיר או שפיר, על הרופא לשלוח את המטופל לכלל הבדיקות הרלוונטיות בכדי לחתור לגילוי מוקדם ככל האפשר של המחלה ובכך לשפר את סיכויי ההחלמה של החולה.

  איך יודעים האם התקיימה רשלנות רפואית?
  במידה ויוכח, שהרופא לא עמד בסטנדרט המקצועי המצופה ממנו, לא היה קשוב דיו לתלונות המטופל ולא נהג כ"רופא סביר" בנסיבות המקרה ובנוסף הוכח קשר סיבתי בין התרשלותו לנזק שנגרם לחולה, קיימת עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.